De bewonersgroepen in de wijk

Bijna alle wijken in Best hebben een eigen bewonersoverleg. Bewonersoverleggen zijn tussen 1996-2000 ontstaan met als doel de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. In de loop der jaren hebben alle bewonersoverleggen zich op hun eigen wijze verder ontwikkeld, maar ze zijn allemaal in beginsel nog steeds de intermediair tussen bewoners van de wijk en de gemeente.

Bij leefbaarheid moet je denken aan thema’s zoals milieu, veiligheid, verkeer en voorziening in de wijk. Door de verschillen tussen de wijken, kunnen bewonersoverleggen andere accenten leggen bij deze thema’s.

Bij thema’s of initiatieven die in meerdere wijken spelen, kunnen bewonersoverleggen eventueel samen optrekken. Het P.S.B.O. heeft in deze situaties een coördinerende/bemiddelende rol.