Heivelden

De wijk Heivelden heeft op dit moment geen eigen bewonersoverleg meer.

Bewoners uit deze wijk die het initiatief willen nemen om dit bewonersoverleg op te richten, kunnen contact met ons opnemen.