’t Centrum

Het centrum heeft op dit moment geen eigen bewonersoverleg. De activiteiten worden nu waargenomen door bewonersoverleg Salderes.

Bewoners uit deze wijk die het initiatief willen nemen om dit bewonersoverleg op te richten, kunnen contact met ons opnemen.